กลุ่มกฏหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
เลขที่ 90 หมู่ 7 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โทร. 037-386390 ต่อ 316